Meer dan alleen goede diensten

Webpuccino® onderscheidt zich door goede kwaliteit en service te leveren, maar wil graag meer doen dan dat. We willen echt een verschil maken in mensenlevens en dat doen we door met verschillende stichtingen samen te werken.

Ruim 884 miljoen mensen in de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en dat vinden we onacceptabel. Daarom zijn we een samenwerking begonnen met de stichting Water for life om dat te veranderen.

Waarom drinkwater?

Schoon drinkwater is essentieel voor een gezond leven. Voor de meeste mensen in de Westerse wereld is dit gewoon, maar voor heel veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Door gebrek aan schoon drinkwater worden mensen snel ziek en sterven er veel kinderen. Elke dag sterven er 10.000 mensen door geen of besmet water. Maar het gaat verder dan dat. Vaak moeten vrouwen zorgen schoon drinkwater en zijn ze er uren per dag mee bezig om naar een waterput te lopen, in de rij te staan voor water of moeten ze er veel voor betalen. Daardoor blijft er minder tijd over om te werken of voor het gezin te zorgen. Dat brengt weer veel andere problemen met zich mee en het draagt bij aan de armoede in de wereld.

Waarom deze stichting?

Het geld dat naar Water for life gaat wordt volledig gebruikt om mensen te voorzien van schoon drinkwater. Lokale en Nederlandse waterbedrijven financieren de overheadkosten die nodig zijn voor de implementatie. Daardoor kunnen we concreet bijhouden hoeveel mensen we hebben voorzien van toegang tot drinkwater voor de rest van hun leven. Het geld wordt gebruikt voor het aanleggen van waterleidingen, bouwen van tappunten en wc’s en verzorgen trainingen over hygiëne. Er wordt bij elk project gekeken of er lange termijn verbeteringen zijn, dat er lokale organisaties betrokken zijn en dat er kennisoverdracht plaatsvindt zodat het duurzaam is.

Hoe helpen wij?

Webpuccino® steunt dit project door een deel van de opbrengsten van de website service pakketten te gebruiken om mensen te voorzien van schoon drinkwater. Op deze manier helpen al onze klanten mee aan een betere wereld en zorgen we er samen voor dat steeds meer mensen op de wereld toegang hebben tot schoon drinkwater.

Meer informatie over de projecten van Water for life kan gevonden worden op https://www.waterforlife.nl en hieronder is een korte video van de organisatie:

“We leggen waterleidingen aan, bouwen tappunten en wc’s en verzorgen trainingen over hygiëne. Daarmee bereiken we tienduizenden mensen.”
–Water for life